Υπερτασιολογικό Ιατρείο

Τι είναι η υπέρταση;

Αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη με την οποία η καρδιά εξωθεί το αίμα προς τα αγγεία σε κάθε παλμό της καρδιάς. Η αρτηριακή πίεση αποτελείται από τη συστολική (αντιστοιχεί στη συστολή της καρδιάς σε κάθε παλμό)  που είναι γνωστή ως «μεγάλη» πίεση και τη διαστολική (αντιστοιχεί στη χαλάρωση της καρδιάς ανάμεσα σε δύο παλμούς) γνωστή ως «μικρή» πίεση. Ως αρτηριακή υπέρταση, χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία η πίεση μέσα στα αγγεία είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα η καρδιά να χρειάζεται να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση για την εξώθηση του αίματος. Η αρτηριακή πίεση μετριέται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου. Αρτηριακή υπέρταση εμφανίζουν τα άτομα στα οποία είτε η συστολική τους πίεση καταγράφεται  μεγαλύτερη ή ίση με 140 χιλιοστά στήλης υδραργύρου, είτε η διαστολική τους είναι μεγαλύτερη ή ίση με   90 χιλιοστά στήλης υδραργύρου.

Ποιος ο κατάλληλος τρόπος μέτρησης της αρτηριακής πίεσης;

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει:

 • να είναι καθιστός τουλάχιστον για 5 λεπτά
 • να είναι χαλαρός, ήρεμος και σε ευχάριστο περιβάλλον
 • να μην έχει πιει καφέ και καπνίσει την προηγούμενη μισή ώρα
 • να ακουμπά το χέρι του σε σταθερό σημείο

Ποια είναι τα αίτια της υπέρτασης;

Η αρτηριακή υπέρταση  διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες την  ιδιοπαθή ή  πρωτοπαθή υπέρταση και την δευτεροπαθή υπέρταση. Στην πρωτοπαθή ή ιδιοπαθή υπέρταση, που είναι και η συχνότερη, αφού αφορά το 90-95% των υπερτασικών, τα αίτια είναι άγνωστα και είναι συνήθως πολυπαραγοντική νόσος με εμπλοκή περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων. Στην δευτεροπαθή αρτηριακή υπέρταση  που αφορά το 5-10% του συνόλου των υπερτασικών, η αιτία της υπέρτασης μπορεί να εντοπισθεί και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την εκδήλωση πρωτοπαθούς υπέρτασης είναι:

 • Ηλικία: Η  αρτηριακή πίεση αυξάνεται με την ηλικία. 
 • Φυλή: Η αρτηριακή υπέρταση εκδηλώνεται συχνότερα στους Αφροαμερικανούς συγκριτικά με τη λευκή φυλή.
 • Οικογενειακό ιστορικό: Η υπέρταση συχνά εμφανίζεται σε μέλη της ίδιας οικογένειας.
 • Παχυσαρκία: Όσο μεγαλύτερο βάρος σώματος έχει κάποιος, τόσο περισσότερο αίμα απαιτείται για τη μεταφορά ζωτικών θρεπτικών συστατικών στους ιστούς. Όταν αυξάνεται ο όγκος του αίματος, αυξάνεται η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών.
 • Έλλειψη άσκησης: Η έλλειψη άσκησης συνδέεται με υψηλότερο καρδιακό ρυθμό, που αναγκάζει την καρδιά να δουλεύει πιο έντονα και ως εκ τούτου αυξάνει την αρτηριακή πίεση.
 • Κάπνισμα: Το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στα τοιχώματα των αρτηριών και άνοδο της αρτηριακής πίεσης.
 • Οι δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο: Οι άνθρωποι που καταναλώνουν λιγότερο αλάτι, άρα και νάτριο, έχουν βρεθεί να έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση από εκείνους που καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες αλατιού.
 • Κακή διατροφή: Η σχέση μεταξύ λιπαρών και αρτηριακής πίεσης έχει μελετηθεί εδώ και πολύ καιρό. Δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά σχετίζεται με αύξηση της αρτηριακής πίεσης και ειδικά σε trans-λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σε επεξεργασμένα τρόφιμα.
 • Στρες:  Το άγχος σχετίζεται με υψηλή αρτηριακή πίεση, ειδικά όταν το άγχος είναι καθημερινό και χρόνιο. 

Κατανάλωση αλκοόλ: Τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης είναι υψηλότερα σε άτομα που καταναλώνουν τακτικά αλκοόλ  σε σχέση με όσους απέχουν από το οινόπνευμα.

Τα κυριότερα αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης οφείλονται κυρίως σε νόσους των νεφρών, των επινεφριδίων και του θυρεοειδούς αδένα  και πιο ειδικά σε :

 • Χρόνια νεφρική νόσος
 • Πολυκυστική νόσος των νεφρών
 • Σύνδρομο Cushing
 • Στένωση της νεφρικής αρτηρίας
 • Υπεραλδοστερονισμός
 • Φαιοχρωμοκύττωμα
 • Νόσοι θυρεοειδούς αδένα
 • Σύνδρομο Υπνικής άπνοιας

 

Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται η υπέρταση;

Η υπέρταση έχει χαρακτηρισθεί και ως “ύπουλη νόσος” γιατί συνήθως δεν προκαλεί κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ίσως ο υπερτασικός ασθενής να αναφέρει κάποια συμπτώματα όπως ρινορραγία, ναυτία, κεφαλαλγία, εύκολη κόπωση, ζάλη, αίσθημα παλμών. Συνήθως στην καθημερινότητα, βλέπουμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της αρτηριακής υπέρτασης στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ποιες οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της Αρτηριακής Υπέρτασης;

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορεί μακροχρόνια να προκαλέσει βλάβες στα αγγεία των οργάνων του σώματος. Έτσι ως συνέπεια μπορούν να εκδηλωθούν παθήσεις της καρδιάς (καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα του μυοκαρδίου) του εγκεφάλου (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), των νεφρών (νεφρική ανεπάρκεια), των ματιών (βλάβες στον αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών και διαταραχές όρασης), των αγγείων (ανευρύσματα αορτής και κλάδων της) και του νευρικού συστήματος (άνοια).

Η θεραπεία της πρωτοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης στηρίζεται κυρίως στην χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων, ενώ της δευτεροπαθούς στην αντιμετώπιση των επιμέρους παθήσεων που ευθύνονται για την ανάπτυξη της υπέρτασης. Παράλληλα όμως απαιτείται και η λήψη υγεινοδιαιτητικών μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος της εκδήλωσης υπέρτασης μπορεί να μειωθεί μέσω:

 • Μειωμένης πρόσληψης αλατιού
 • Διατροφής πλούσιας σε λαχανικά και φρούτα
 • Αποφυγής κατάχρησης αλκοόλ
 • Τακτικής σωματικής δραστηριότητας
 • Διατήρησης φυσιολογικού σωματικού βάρους
 • Αποφυγής του καπνίσματος

Η ιατρός διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης. Στο ιατρείο μας πραγματοποιείται πλήρης διερεύνηση των αιτιών της αρτηριακής υπέρτασης  πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς και παράλληλα στοχευμένη θεραπεία της και πρόληψη των επιπλοκών της.